Aquest és un espai on volem analitzar els espais per a gossos de la nostra ciutat, així com compartir notícies i recollir incidències sobre el seu estat.

A Barcelona hi ha actualment 116 espais amb tanques destinats específicament als gossos:

  • 70 àrees de gossos (AG) fins a 400 m2 (els antics pipicans)
  • 46 àrees d’esbarjo per a gossos (AEG) de superfície superior als 400 m2

A partir del març de 2023 s’ha aprovat també la implementació de Zones d’Úsos Compartits (ZUC), sense tanques, on es podrà anar amb el gos deslligat dins de franges horàries. Inicialment està previst que hi hagi 109 ZUC a tota Barcelona. S’han començat a senyalitzar durant el darrer trimestre de 2023 i es preveu que quedin plenament implantades a final d’any.

Localitzador d’àrees per a gossos de Barcelona.

Més informació sobre les Zones d’Ús Compartit  i llistat,

Parcs i jardins amb l’entrada prohibida amb gos.

Incidències: Comunica les incidències a l’Ajuntament a través de l’APP “Barcelona a la Butxaca“.